your baby can read

توضیحات محصول

مجموعه آموزش انگلیسی “کودک شما میتواند بخواند” با نام تجاری “Your Baby Can Read” یک سیستم آموزشی یاددهی زبان به خردسالان و کودکان است که به آنها کمک می کند با استفاده از عکس و کلمات نوشته شده، لغات جدید را به همراه نحوه صحیح تلفظ و املای آن ها یاد بگیرند.

your baby can read

مجموعه “کودک شما میتواند بخواند” به شیوه ای کاملاً تعاملی به کمک تصویر، موسیقی، فیلم و به همراه خنده و بازی به کودکان، لغات و خواندن آن ها را آموزش می دهد. این مجموعه برای کودکان ۶ ماه تا ۵ سال مناسب بوده و با استفاده از سیستم انقلابی در یادگیری زبان، خواندن و نوشتن را زودتر از ۷ سالگی (درست در بهترین زمان برای یادگیری کودکان) به فرزندان شما آموزش می دهد.

your baby can read

your baby can read

your baby can read

بخش ویدیویی کودک شما میتواند بخواند:

در ادامه بخش هایی از مجموعه آموزش انگلیسی Your Baby Can Read را میتوانید مشاهده نمایید:

 

 

 

بررسی نظرات Reviews

    You must log in to submit a review.