The Practice of English Language Teaching

توضیحات محصول

کتاب تمرین آموزش زبان انگلیسی با نام تجاری The Practice of English Language Teaching یکی از بهترین کتاب ها در زمینه نحوه آموزش تدریس زبان انگلیسی است که بوسیله جرمی هارمر (Jeremy Harmer) نوشته شده است. این کتاب بعنوان منبعی برای مدرسان و استادان زبان انگلیسی که می خواهند به روش های مدرن  تدریس زبان انگلیسی دسترسی داشته باشند و آنها را در شیوه آموزشی خود بگنجانند بسیار مناسب است. به طور کلی می توان گفت کتاب The Practice of English Language Teaching شامل مواردی همچون نظریات یادگیری زبان، خصوصیات مهم زبان آموزان، آموزش سیستم های زبان (قواعد، واژگان و تلفظ)، آموزش مهارت های چهارگانه زبان (Listening, Speaking, Reading و Writing)، نقش تکنولوژی در کلاس های درس و غیره می باشد.

The Practice of English Language Teaching

این مجموعه مفید و ارزشمند ارائه دهنده بهترین و کاملترین روش های قدیمی و نیز جدیدترین شیوه های آموزش زبان انگلیسی است. هدف مجموعه ارائه شیوه های کامل و جامع و نیز ارائه ایده های آموزشی و کاربردی جدید برای معلمان می باشد. ارائه مثال و نمونه روش های آموزش انگلیسی در هر درس، ارائه بخش مرور برای هر بخش آموزشی، ارائه راهکارهای روانشناختی و جامعه شناسی از ویژگی های مجموعه حاضر به شمار می رود.

بررسی نظرات Reviews

    You must log in to submit a review.