The Practice of English Language Teaching

توضیحات محصول

در پست قبلی کتاب آموزشی تمرین تدریس زبان انگلیسی با نام تجاری The Practice of English Language Teaching بعنوان یکی از بهترین کتاب ها در زمینه نحوه آموزش تدریس زبان انگلیسی است را برای شما منتشر کردیم در این پست ویدیوی آموزشی تمرین تدریس زبان انگلیسی را برای شما ارائه می دهیم.  این ویدیو بعنوان منبعی برای مدرسان و استادان زبان انگلیسی که می خواهند به روش های مدرن  تدریس زبان انگلیسی دسترسی داشته باشند و آنها را در شیوه آموزشی خود بگنجانند بسیار مناسب است. به طور کلی می توان گفت کتاب The Practice of English Language Teaching شامل مواردی همچون نظریات یادگیری زبان، خصوصیات مهم زبان آموزان، آموزش سیستم های زبان (قواعد، واژگان و تلفظ)، آموزش مهارت های چهارگانه زبان (Listening, Speaking, Reading و Writing)، نقش تکنولوژی در کلاس های درس و غیره می باشد.

The Practice of English Language Teaching

 

این مجموعه مفید و ارزشمند ارائه دهنده بهترین و کاملترین روش های قدیمی و نیز جدیدترین شیوه های آموزش زبان انگلیسی است. هدف مجموعه ارائه شیوه های کامل و جامع و نیز ارائه ایده های آموزشی و کاربردی جدید برای معلمان می باشد. ارائه مثال و نمونه روش های آموزش انگلیسی در هر درس، ارائه بخش مرور برای هر بخش آموزشی، ارائه راهکارهای روانشناختی و جامعه شناسی از ویژگی های مجموعه حاضر به شمار می رود.

بررسی نظرات Reviews

    You must log in to submit a review.