English Time

توضیحات محصول

مجموعه زبان انگلیسی با نام تجاری English Time مجموعه ای برای آموزش زبان انگلیسی کودکان است که در قالب 20 قسمت، و بیش از 3 ساعت آموزش ویدویی، شامل بخش های مختلفی از جمله نمایش عروسکی، کارتون، داستان، شعر و آهنگ و … می شود.

English Time

در این مجموعه آموزشی برای افزایش یادگیری و درک بهتر، همچنین تشویق کودکان برای اشتیاق بیشتر به یادگیری، از نمایش های انیمیشنی بهره گرفته شده است که سبب می شود کودک با آهنگ ها عکس العمل نشان دهد و به مرور باعث می شود تا سعی به تکرار آنچه می بینید و می شنوند کنند. مطالب آموزنده مجموعه زمان انگلیسی علاوه بر جنبه آموزش زبان انگلیسی دارای جنبه های تربیتی نیز می باشد. همچنین از دیگر ویژگی های این مجموعه آشنایی کودک با تلفظ صحیح لغات از دوران کودکی می باشد. لهجه این مجموعه امریکن است و دارای زیرنویس انگلیسی نیز می باشد. یکی از مواردی که در یادگیری زبان انگلیسی کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است، جذابیت مجموعه های آموزشی است، چرا که یک مجموعه آموزشی زبان مختص کودک باید دو هدف اصلی را دنبال کند، در وهله اول باید بتواند کودک را برای تماشای برنامه آموزشی در پایه تلویزیون نگه داشته و در مرحله دوم قادر باشد مطالب آموزشی را در با حفظ تنوع و جذابیت به خوبی انتقال دهد.

English Time

هر یک از دروس این مجموعه به موضوعی خاص اختصاص داده شده است، که مباحث متنوع از جمله، سلام کردن، رنگ ها، اعداد، نام اشیاء و … را به کودک آموزش می دهد. از ویژگی های مثبت مجموعه  English Time استفاده از روش های جذاب برای آموزش است که سبب می شود کودک برنامه آموزشی را دنبال نماید.

فهرست برنامه های مجموعه زمان انگلیسی به شرح ذیل می باشد:

1- احوال پرسی (Greeting)

2- رنگ ها (Colors)

3- اعداد (Numbers)

4- کامپیوتر (Computers)

5- خانواده (The Family)

6- در خانه (In The Home)

7- فروشگاه لباس پدربزرگ (Grandpapa’s Clothes Store)

8- به هم ریختگی (What a mess)

9- بدن (Body)

10- توانستن (You Can Do It)

11- چه کار می کنی؟ (What Are You Doing)

12- چه احساسی داری؟ (How Do You Feel)

13- زمان و ساعت (What’sthe Time)

14- در مدرسه (Time at School)

15- دوستان (Time with Freinds)

16- سرگرمی و شادی (Time for Fun)

17- تقویم و ماه ها (Calender Time)

17- زمستان و بهار (Winter and Spring)

19- تابستان و پاییز (Summer and Fall)

20- غذا خوردن (Time to Eat)

English Time

بررسی نظرات Reviews

    You must log in to submit a review.