BBC Word in News

توضیحات محصول

مجموعه ویدیویی تصویریBBC Word in News از شبکه آموزش زبان انگلیسی بی بی سی پخش می گردد که به آموزش زبان انگلیسی با کمک اخبار روز می پردازد. این مجموعه در حدود سه ساعت آموزش ویدیویی مربوط به سالهای 2011 تا 2014 را در بر می گیرد که تمرکز اصلی آن بر روی آموزش لغات مهم و پرکاربردیست که در اخبار زبان انگلیسی به کار می رود. در ابتدای هر درس لغات مهم به همراه ترجمه فارسی ارائه می گردد و در ادامه خبر مربوطه به دو شکل با زیرنویس و بدون زیرنویس پخش می گردد.

BBC Word in News

این مجموعه دربردارنده 62 درس کوتاه بوده و برای آشنایی بیشتر زبان آموزان با لهجه بریتیش و همچنین آشنایی با لغات کاربری اخبار انگلیسی مفید خواهد بود.

BBC Word in News

 

محتوای ویدیویی مجموعه BBC Word in News :

در ادامه میتوانید بخش هایی از مجموعه BBC Word in News را در بانک زبان مشاهده نمایید:

 

 

 

 

 

بررسی نظرات Reviews

    You must log in to submit a review.